Programın Amacı

Programın amacı, katılımcılara yatırım ve emeklilik fonlarının güncel mevzuat bilgilerini aktarmak, teorik ve uygulamalı eğitimlerle yatırım fonları konusunda donanımlı birer profesyonel olarak sektöre hazırlamaktır.

Kimler Katılmalı  

Programımıza yatırım ve emeklilik fonlarının değerlemesini yapan finans sektörü çalışanları, fon yazılım şirketi çalışanları, portföy saklama birimi çalışanları, fon hizmet birimi çalışanları, yatırım fonlarına ilgi duyanlar, yatırım fonları ile ilgili alanlarda çalışmak isteyen üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar.

Eğitim Süresi

8 gün 25 saat

Başarı Kriteri

Eğitim sonunda katılımcılara online sınav yapılacak olup geçerli notun üzerinde puan alan katılımcılar başarılı olacak, talep edilmesi durumunda sınav sonuçları çalıştıkları kurumla paylaşılacaktır.

Program

 1. Yatırım ve Emeklilik Fonları Mevzuatı
  1. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
  2. Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
  3. Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik
 2. Yatırım Fonu Hizmet Birimi Uygulamaları
  1. Yatırım Fonu Kuruluşu
  2. Fonun İhracı
  3. Fon Portföyü ve İşlem Esasları
  4. Fon Değerleme
  5. Fon Muhasebesi
  6. TEFAS
  7. BİST, MKK, Takasbank Gibi Kurumların Fonksiyonları
  8. Diğer Menkul Kıymet Değerlemeleri
  9. Fon Toplam Değer Tablosu
 3. Portföy Saklama
  1. Mevzuat
  2. Portföy Saklayıcısının Görevleri
  3. Portföy saklayıcısının Yapısı ve Çalışanların Nitelikleri
 4. Sınav

Eğitmenler: Devrim Berk-Ferhat Kaluç

Toplam Eğitim Saati: 25 saat

Başa dön