Yaratıcı Drama ve Doğaçlama Atölyesi

Yaratıcı Drama ve Doğaçlama Atölyesi; pratik düşünme, doğru karar alma, etkili iletişim ve farkındalık üzerine yoğunlaşan bir kişisel gelişim ve kültür atölyesidir. Doğrudan sanatsal bir amaca bağlı kalmaksızın tiyatronun “doğaç” (impro) tekniğini kullanarak katılımcıların ruhsal ve toplumsal varoluşuna katkıda bulunmayı amaçlar.

Atölye boyunca, kendini tanıma, karşısındakini anlama, zaman yönetimi, mantık yürütme, motivasyon, gruba dahil olma ve grup uyumu gibi yaşamsal kazanımların yanı sıra, sağaltıcı etkisiyle psikolojik rahatlamayı da beraberinde getirmeyi hedefler.

Atölyenin Süresi: 4 hafta, haftada bir gün, günde 2 saat

Başa dön