Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Eğitmen: Emre Üner

Eğitim Süresi: 2 gün

Kimler Katılmalı? 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartlarını (“TMS”) kanuni defterlerinde uygulayacak tüm ticari şirket yetkilileri,

İlgili departman çalışanları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri uyarınca raporlama yapanlar

Hisselerini halka arz etmeyi öngören işletmelerin Finans Bölümü çalışanları

İçerik

  • Finansal tablolar ve dipnotlar
  • Konsolidasyon
  • Varlıklar
  • Yükümlülükler
  • Kar-zarar ve özsermaye
  • Finansal enstrümanlar
  • Örnekler
Başa dön