Eğitmen: Prof.Dr.Başak Ataman-Prof.Dr.Gürbüz Gökçen

Eğitim Süresi: 1 gün

İçerik

TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu
TMS-2 Stoklar
TMS-7 Nakit Akış Tabloları
TMS-16 Maddi Duran Varlıklar
TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
TMS-12 Gelir Vergileri
TFRS-15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Alacaklar
TFRS-10 Konsolide Finansal Tablolar
Genel Uygulamalar

Başa dön