Eğitmen: Emre Üner

Eğitim Süresi: 3 gün

Kimler Katılmalı?

Finans, mali işler, muhasebe gibi bölümlerde çalışanlar ile muhasebeye ilgili duyanlar.

İçerik:

 • İşletme Türleri
 • Tüccarlar-Tüccar Sınıfları
 • İşletmelerde Belge Düzeni
 • Muhasebe Kayıt Sistemi
 • Defter Tutma
 • Muhasebede Hesaplar- Hesapların İşleyişi
 • Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
 • Hesap Planı Uygulamaları
 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Mali Tablolar
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Dönen Varlıklar Hesapları ve İşleyişleri
 • Hazır Değerler
 • Menkul Kıymetler
 • Ticari Alacaklar
 • Şüpheli Alacaklar Uygulamaları
 • Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulamaları
 • Değersiz Alacaklar – Vazgeçilen Alacaklar
 • Ortaklardan Alacaklar
 • Stoklar
 • İlk Madde ve Malzeme – Yarı Mamuller/Üretim – Mamuller Hesapları ve İşleyişleri
 • Stok Sayım Farkları
 • Alış İade ve İskontoları
 • Alış Vade Farkları
 • Kur Farkları
 • Konsinye Mallar
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Hizmet Maliyetleri
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Hakedişler
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Stopaj
 • Gelecek Aylara / Yıllara Ait Giderler
 • Gelir Tahakkukları
 • İndirilecek Kdv
 • Devreden Kdv
 • Peşin Ödenen Vergiler – Geçici Vergi
 • Duran Varlıklar Hesapları ve İşleyişleri
 • Mali Duran Varlıklar
 • Bağlı Menkul Kıymetler
 • İştirakler
 • Bağlı Ortaklıklar
 • İştiraklere Sermaye Taahhütleri
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Arazi Arsalar – Binalar – Taşıtlar- Demirbaşlar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Haklar
 • Finansal Kiralama-Leasıng Muhasebe İşlemleri
 • Özel Maliyetler
 • Yabancı Kaynaklar Hesapları ve İşleyişleri
 • Mali Borçlar
 • Banka Kredileri
 • Ticari Borçlar
 • Ortaklara Borçlar
 • Özkaynaklar Hesapları ve İşleyişleri
 • Sermaye – Özsermaye Kavramları
 • Sermaye Taahhütleri Hesap İşleyişi
 • Dönem Net Kârı Veya Zararı
 • Geçmiş Yıllar Kârları
 • Geçmiş Yıllar Zararları
 • Sermaye Yedekleri
 • Kâr

Başa dön