SPK Türev Araçlar Lisansı alması gerekenler kimlerdir?

Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre SPK Türev Araçlar Lisansı alması gereken çalışanlar aşağıda belirtilmiştir:

SPK Türev Araçlar LisansıYATIRIM KURULUŞLARI

Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.)

a) Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler

i) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi(Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

ii) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi

iii) Portföy aracılığı birimi yöneticisi(Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

iv) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri(Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

b) Türev Araçlar Personeli(türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli

c) Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel(Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

Banka (Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak aranır.)

a) Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler

i) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi(Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

ii) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi

iii) Portföy aracılığı birimi yöneticisi(Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

iv) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri(Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

b) Türev Araçlar Personeli(türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli)

c) Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel(Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

d) Risk Yönetim Elemanı (portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel)vi) Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel(Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

e) Portföy Yöneticisi(Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Portföy Yönetim Şirketi

a) Portföy Yöneticisi(Türev araç işlemi yapılması halinde)

b) Risk Yönetimi Birimi Personeli

c) Yönetim kurulu üyelerinden biri

Portföy Saklama Kuruluşu

a) Saklama Hizmet Birimi Yöneticisi

b) İç Kontrol Elemanı

c) Risk yönetim birimi personeli

Emeklilik Yatırım Fonu

a) Risk yönetim birimi personeli

Serbest Fon

a) Portföy Yöneticisi

Garantili ve Koruma Amaçlı Fon

a) Portföy Yöneticisi

Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu

a) Portföy Yöneticisi (Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde)

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

a) Risk yönetim birimi personeli(Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

a) Portföy Yöneticisi (Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10’unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde)

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

a) Portföy Yöneticisi (Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10’unu aşması ve kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde)

HALKA AÇIK ŞİRKETLER

a) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca birinci ve ikinci grupta yer alan halka açık ortaklıklar)

SPK Türev Araçlar Lisansı dersleri nelerdir?

SPK Türev Araçlar Lisansı sınavlarının dersleri aşağıdadır. Aşağıda yer alan her bir dersten en az 50 puan alınması, tüm derslerin not ortalamasının da en az 60 olması gerekmektedir.

SPK Türev Araçlar Lisans Dersleri:

  • Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
  • Sermaye piyasası araçları 1,
  • Sermaye piyasası araçları 2,
  • Yatırım kuruluşları,
  • Finansal piyasalar,
  • Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
  • Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi,
  • Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.

Başa dön