Aşağıda yer alan görevlerde çalışan kişilerin SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı almaları gerekmektedir.

HALKA AÇIK ŞİRKETLER

a) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi(II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca birinci ve ikinci grupta yer alan halka açık ortaklıklar.)

SPK kurumsal yönetim derecelendirmeKURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ

a)Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı almak isteyen adaylar aşağıdaki derslerin her birinden en az 50, tüm derslerin ortalamasından da 60 ile geçmeleri gerekmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans Dersleri:

  • Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
  • Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri
  • Ticaret hukuku
  • Muhasebe ve finansal raporlama
  • Kurumsal yönetim
Başa dön