SPK Düzey 3 Lisans Belgesi Alması Gerekenler Kimlerdir?

Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre SPK Düzey 3 Lisansı alması gereken çalışanlar aşağıda belirtilmiştir:

YATIRIM KURULUŞLARI

Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.)

a) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)

b) Genel Müdür Yardımcısı ve İhtisas Personelinin Görev Yaptığı Birimin Bağlı Bulunduğu Kademelerdeki Yöneticiler (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)

c) Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler

i) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi

ii) Portföy aracılığı birimi yöneticisi

iii) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin bağlı olduğu          birimin yöneticileri

iv) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri

v) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri

d) Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel

e) Teftiş Birimi Yöneticisi

f) Müfettiş

g) Risk Yönetim Elemanı (portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel)

h) Araştırma Uzmanı (yatırım danışmanlığı faaliyet izni olmayan aracı kurumlarda genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar)

i) Yatırım Danışmanı

j) Portföy Yöneticisi

k) Kurumsal Finansman Uzmanı

Banka (Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak aranır.)

a) Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler

i) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi

ii) Portföy aracılığı birimi yöneticisi

iii) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin işlevsel olarak bağlı olduğu birimin yöneticileri

iv) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri

v) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri

b) Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel

c) Risk Yönetim Elemanı (portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel)

d) Araştırma Uzmanı (mevduat ve katılım bankalarında genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar)

e) Yatırım Danışmanı

f) Portföy Yöneticisi

g) Kurumsal Finansman Uzmanı

KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Portföy Yönetim Şirketi

a) Genel Müdür

b) Genel Müdür Yardımcıları

c) İç Kontrol Elemanı

d) Müfettiş

e) Araştırma Uzmanı

f) Yatırım Danışmanı

g) Portföy Yöneticisi

h) Risk Yönetimi Birimi Personeli

i) Yönetim kurulu üyelerinden biri

Portföy Saklama Kuruluşu

a) Saklama Hizmet Birimi Yöneticisi

b) İç Kontrol Elemanı

c) Risk yönetim birimi personeli

Emeklilik Yatırım Fonu

a) Risk yönetim birimi personeli

Serbest Fon

a) Portföy Yöneticisi

Garantili ve Koruma Amaçlı Fon

a) Portföy Yöneticisi

Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu

a) Portföy Yöneticisi

b) Portföy Yöneticisi (Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde)

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

a) Genel Müdür

b) Risk yönetim birimi personeli

c) İç Kontrol Elemanı

d) Müfettiş

e) Portföy Yöneticisi

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

a) Portföy Yöneticisi (Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10’unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde)

b) Portföy Yöneticisi (Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10’unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde)

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

a) Portföy Yöneticisi (Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10’unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde)

HALKA AÇIK ŞİRKETLER

a) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca birinci ve ikinci grupta yer alan halka açık ortaklıklar)

SPK Düzey 3 Lisansı sınavından başarılı olabilmek için aşağıda yer alan her bir dersten en az 50, tüm derslerin ortalaması olarak da en az 60 ile geçmek gerekmektedir.

SPK Düzey 3 Lisansı Dersleri:

 • Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
 • Sermaye piyasası araçları 1,
 • Sermaye piyasası araçları 2,
 • Yatırım kuruluşları,
 • Finansal piyasalar,
 • Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
 • Finansal yönetim ve mali analiz,
 • Ticaret hukuku,
 • Muhasebe ve finansal raporlama,
 • Genel ekonomi,
 • Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
 • Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.
Başa dön