SPK Düzey 2 Lisansı alması gerekenler kimlerdir?

Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre SPK Düzey 2 Lisansı alması gereken çalışanlar aşağıda belirtilmiştir:

YATIRIM KURULUŞLARI

Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.)

a) İç Kontrol Elemanı

b) Şube Müdürü

KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Portföy Yönetim Şirketi

a) Fon Müdürü

Halka Açık Şirketler

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü grupta yer alan halka açık ortaklıklar)

SPK Düzey 2 Lisansı sınavı dersleri nelerdir?

SPK Düzey 2 Lisansı sınavı dersleri aşağıda belirtilmiştir:

  • Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
  • Sermaye piyasası araçları 1
  • Sermaye piyasası araçları 2
  • Yatırım kuruluşları
  • Finansal piyasalar
  • Takas, saklama ve operasyon işlemleri
  • Finansal yönetim ve mali analiz
  • Ticaret hukuku
  • Muhasebe ve finansal raporlama
Başa dön