Sevgili SPK Lisanslama Sınavları adayları,

SPK Lisanslama Sınavlarına katılacaklar için SPK lisanslama sınavları ile ilgili genel bilgileri, hangi sınavlara kimlerin girmeleri gerektiği, sınavlarda hangi ders konularından sorular çıktığı gibi bilgileri özetlemeye çalıştık.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre alınabilecek lisans türleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

spk lisanslama sınavlarıSPK’nın, “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i ile düzenlenmiş olan lisanslama konusunda bilinmesi gereken temel konular aşağıda özetlenmiştir:

 • Lisanslama Sınavları SPL(www.spl.com.tr) tarafından çoktan seçmeli olarak gerçekleştirilir.
 • Lisanslama Sınavları elektronik ortamda veya yazılı olarak gerçekleştirilebilir.
 • Lisanslama Sınavları başvuruları SPL’nin internet adresi üzerinden gerçekleştirilir.
 • Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.
 • Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50’nin veya aritmetik ortalamanın 60’ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak amacıyla istenilen sınav konularının seçilmesi mümkündür.
 • Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korur.
 • Bir lisansla ilgili sınav konularından geçerli not almak için, ilk kez girilen sınav tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.
 • Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, aynı konudaki sınavların arasında en az 60 gün olur. Elektronik ortamda yapılan sınavlara katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak kağıt ortamındaki sınavlara da girebilirler.
 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.
 • Kağıt ortamında yapılacak sınav sonuçlarına itiraz başvurusu, sonuçların internette ilanını izleyen 7 iş günü içinde internet üzerinden SPL’ye yapılır. İtirazları Sınav Kurulu 15 iş günü içinde karara bağlar. Sınav Kurulunun kararlarına karşı, kararın ilgiliye tebliğini izleyen 7 iş günü içinde Kurula yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul itirazlara ilişkin kararını 15 iş günü içinde verir.
 • Elektronik ortamda yapılacak sınav sonuçlarına itiraz başvurusu, sonuçların internette ilanını izleyen 7 iş günü içinde internet üzerinden SPL’ye yapılır. İtirazları SPL 15 iş günü içinde inceleyerek sonucu başvuru sahibine bildirir. SPL inceleme sonucuna karşı, inceleme sonucunun başvuru sahibine tebliğini izleyen 7 iş günü içinde Kurula yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul itirazlara ilişkin kararını 15 iş günü içinde verir.
 • Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar.
 • Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

Lisanslama Sınavları başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren Sınav Kılavuzu,

http://www.spl.com.tr/ adresinde yer almaktadır. Bu nedenle başvuru ve benzeri işlemlerde sorun oluştuğunda şikayetler ve önerilerin Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu’na (SPL) iletilmesi gerekmektedir. Adaylar, Sınav sürecine ilişkin tüm soruları için mesai saatlerinde hizmet vermekte olan 0850 532 3434 numaralı SPL Uzman Danışma Hattı’na telefon açarak veya info@spl.com.tr adresine elektronik posta ileterek veya  www.spl.com.tr internet sayfasında yer alan “İletişim” bölümünden mesaj göndererek bilgi alabilirler. Sınavlara ilişkin ayrıca aşağıdaki sosyal medya adreslerinden de bilgi edinilebilir.

twitter.com/SPLisanslama ve facebook.com/SPLisanslama

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL)
19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sokak No:70
34360 Osmanbey, Şişli/İSTANBUL
Tel  : (212) 292 82 00
Faks : (212) 292 83 00
infospl.com.tr

SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimlerimize Kayıt Olmak ve Bilgi Almak İçin Linki Tıklayınız.

https://www.spfinansakademisi.com/magaza/