Kimler Katılmalı?

Denetim ve Değerleme Şirketleri, Yatırım Bankaları , Birleşme-Satınalma Yöneticileri, Şirket Yöneticileri, Aracı Kurum Portföy Yöneticileri, İş Geliştirme Yöneticileri, Aracı Kurum Yönetici ve Analistleri, Yatırımcı Yöneticileri, Özel Bankalar Analistleri, Araştırma Analistleri, Fon Yöneticileri, Yatırım Danışmanları, Hazine Çalışanları , Kurumsal Yönetişimciler, Kredi Analistleri, Mali Müşavirler ve Due Diligence Hukuk Danışmanları.

Eğitimin Amacı

Şirket ve Hisse Değerleme süreçlerinde yöntemsel ve analitik değerleme kavramlarıyla şirket değerinin belirlenmesi yöntemlerinin öğretileceği bu eğitim seminerinde, özellikle halka arz sürecinin önem kazandığı bu dönemde, değerleme tekniklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Gerçek anlamda bir “Know-How” aktarımı olan bu eğitim bilginize farklı bir vizyon katacaktır. Eğitimin sonunda katılımcılar şirket değerleme yöntemlerinin teorisini, mantığını ve uygulamalarını anlamış olacaklardır.

Program İçeriği

 1. Firma Değerleme: Temel Kavramlar
  1. Değer ve Firma Değeri Kavramları
  2. Değeri Oluşturan Unsurlar: Değer Sürücüleri
   1. Kar – Nakit Akışı
   2. Büyüme
   3. İskonto Oranı
 2. Firma Değerleme Yöntemleri
  1. Karşılaştırmalı Değerleme Yöntemleri
   1. Fiyat-Kazanç Katsayısı
   2. Piyasa Değeri- Defter Değeri Katsayısı
   3. EBİTDA Çarpanı
   4. Net Satışlar Çarpanı
   5. Uygun Katsayı ve Çarpanların Belirlenmesi
  2. Nakit Akışlarına Dayalı Değerleme Yöntemleri
   1. İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi (DCF Modeli)
    1. İNA Modelinin Hakkında Genel Bilgiler
    2. Nakit Akışının Belirlenmesi
     • Nakit Akışları
     • Nakit Akışlarındaki Büyüme
     • Büyüme Evreleri ve Büyüme Analizi
   2. Gelecekteki Nakit Akışlarının Belirlenmesi: Finansal Tahmin ve Proforma Finansal Tablolar
    1. İndirgeme (İskonto) Oranının Belirlenmesi
     • Risk ve Getiri İlişkisi
     • Risk Primi
      • Belirlilik Koşullarında Değerleme
      • Belirsizlik Koşullarında Değerleme
       • Riske Göre Düzeltilmiş Bugünkü Değer Yöntemi
   3. Nakit Akışlarının Riske Göre Düzeltilmesi
   4. İskonto Oranının Riske Göre Düzeltilmesi
    1. Finansman Kaynakları ve Maliyetleri
     • Borç Maliyeti
     • Özsermaye Maliyeti
     • İskonto Oranı=Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC)
    2. Firma Değeri ve Sermaye Yapısı Arasındaki İlişki
     1. Finansal Yapı ve Finansal Kaldıraç
      • Borç Özsermaye Bileşimi
      • Finansal Kaldıraç Derecesi
      • Finansal Kaldıraç Etkisi
      • ROA ve ROE Analizi
     2. Firma Değeri Bulunması
      • Firmaya Kalan Serbest Nakit Akışı (FCFF)
      • Sermaye Maliyeti
      • Firma Değeri
      • Net Borçlar
      • Özsermayenin Değeri
 3. Değerlemede Özel Durumlar
  1. Sektörel Farklılıklar ve Yöntem Seçimi
  2. Birleşme ve Devralma Analizleri İçin Yöntem Seçimi
  3. Halka Arz (IPO) Sürecinde Yöntem Seçimi
 4. Örnek Olaylarla Şirket Değerleme Analizleri

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitmen: Dr. Halil Arslan