Senaryo Yazarlığı

Atölyenin İçeriği: Dizi ve sinema sektörüne yönelik profesyonel bir eğitim programıdır. Senaryo yazım aşamaları (Sinopsis, tretman, draft ve çekim senaryosu), senaryo bileşenleri (Konu, mekan, karakter öykü, diyalog vs), senaryoda yapı (Dramatik yapı, çatışma, peripetia, katharsis vs), Senaryoda biçim (Amerikan Format – Fransız Format) ve senaryoda sahne düzeni gibi teknik konuları kapsar. 

Çalışma Yöntemi: Kuramsal ve uygulamalı olarak iki etaplı olarak gerçekleştirilir. Teknik anlatımın ardından, katılımcıların yazınsal sürece dahil olması ve senaryo yazarlığını deneyimlemesi sağlanır.

Atölyenin Süresi: 4 hafta, haftada bir gün, günde 2 saat

Başa dön