Sabit Getirili Menkul Kıymetler Uzmanlık Programı

Programın Amacı

Programın amacı, katılımcılara sabit getirili menkul kıymetlerin güncel mevzuat bilgilerini aktarmak, teorik ve uygulamalı eğitimlerle menkul kıymetler konusunda donanımlı birer profesyonel olarak sektöre hazırlamaktır.

Kimler Katılmalı  

Programımıza sabit getirili menkul kıymetlerle ilgili yazılım şirketi çalışanları, bankaların ve aracı kurumların menkul kıymetler, menkul kıymet operasyonları, hazine, hazine operasyonları, teftiş, iç kontrol, ürün geliştirme, pazarlama gibi bölümlerde çalışanlar ile, sermaye piyasası kurumlarında çalışmak isteyen üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar.

Eğitim Süresi

16 saat

Başarı Kriteri

Eğitim sonunda katılımcılara online sınav yapılacak olup geçerli notun üzerinde puan alan katılımcılar başarılı olacaktır. Program sonunda başarılı olan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Program

1- Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Özellikleri(5 Aralık 09:30-13:30)

a) Hazine Bonosu-Devlet Tahvili

b) Finansman Bonosu

c) Kira Sertifikası

d) Varlığa Dayalı menkul Kıymetler

e) Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

f) İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

g) Paya Dönüştürülebilir Tahviller

h) Değiştirilebilir Tahviller

2- Menkul Kıymet İhraç Süreçleri (6 Aralık 09:30-13:30)

 a) Borçlanma Araçları Tebliği

3- Yatırım Hizmetleri (12 Aralık 09:30-13:30)

a) Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

4- Borçlanma Araçlarının Takası, Operasyonu ve Saklanması (13 Aralık 09:30-13:30)

5- Borçlanma Araçlarında Belge ve Kayıt Düzeni (13 Aralık 09:30-13:30)

a) Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği

6- Sınav (26 Aralık 09:30)

Eğitmen: Devrim Berk

Toplam Eğitim Saati: 16 saat