Programın Amacı

Programın amacı, katılımcılara portföy yöneticilerinin sahip olması gereken güncel mevzuat bilgilerini aktarmak, portföy yönetimi faaliyetinin günlük faaliyetleri ile ilgili olarak teorik ve uygulamalı eğitimleri vererek konusunda donanımlı birer profesyonel olarak sektöre hazırlamaktır.

Kimler Katılmalı?

Programımıza portföy yönetim şirketleri çalışanları, portföy yöneticiliğine ilgi duyanlar, portföy yöneticisi olmak isteyen üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar.

Eğitim Süresi

40 saat

Başarı Kriteri

Eğitim sonunda katılımcılara online sınav yapılacak olup geçerli notun üzerinde puan alan katılımcılar başarılı olarak programa katılım sertifikası alacaklardır.

Program

 1. Temel Menkul Kıymetler Eğitimi (09 Ocak 2021 09:30-13:30)
 2. Mevzuat (10-16-17 Ocak 2021 09:30-13:30)
  1. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
  2. Portföy Saklama Tebliği
  3. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği
 3. Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (23 Ocak 2021 09:30-12:30)
 4. Yatırım Fonu İhraç Süreçleri (24 Ocak 2021 09:30-12:30)
 5. İlişki Yönetimi (30 Ocak 2021 09:30-12:30)
  1. SPK ve Diğer Düzenleyici Kuruluşlar İle
  2. Yatırım Yapılacak Şirketlerle
 6. Portföy Oluşturma, Hisse ve Tahvil Değerleme (31 Ocak 2021 09:30-12:30)
 7. Portföy Yöneticisinin Günlük İş Akışı Perspektifinden (6-7-13-14 Şubat 2021 09:30-12:30)
  1. Yatırım Karar Süreçleri
   1. Yönetim Kurulu
   2. Yatırım Komiteleri
    1. Menkul Kıymet Yatırım Komitesi
    2. Girişim Sermayesi Yatırım Komitesi
    3. Gayrimenkul Yatırım Komitesi
   3. Varlık Dağılımı Komitesi
   4. Karar Destek Sistemleri
    1. Veri Sağlayıcı Sistemler(Bloomberg, Reuters, Matriks, KAP vb.)
    2. Haber Kaynakları
    3. Kişisel Araştırma, Analiz ve Yorumlar
    4. Diğer Piyasa Unsurlarıyla İlişkiler
   5. Temel Portföy Yönetimi Yaklaşımları
    1. Özel Portföy Yönetimi ve Özel Fonlar
    2. Kolektif Portföy Yönetimi
  2. İşlemler ve İzleme Fonksiyonları
   1. İşlem Altyapıları ve İşlem Aracıları İle İlişkiler
   2. İşlem Öncesi Kontroller
   3. Seans Takip Formu(Blotter)
   4. İşlem Sonrası Kontroller
    1. Karşı Taraflar
    2. Saklamacı Kuruluşlar
    3. Fon Hizmet Birimi ve Takas
   5. Fon Tablosu, Portföy Değeri-Fon Toplam Değeri
   6. İç Sistemler İle İlişkiler
    1. Risk Yönetimi
    2. İç Kontrol
    3. Mevzuat Uyum
   7. Performans Ölçüm ve Takibi
    1. Performans Kriterleri
     1. Mutlak Getiri
     2. Eşik Değer
     3. Risk Bazlı Getiri
     4. Sıralama
    2. Yasal Performans Raporu
    3. İçsel Performans Raporları
 8. Sınav (20 Şubat)

Eğitmenler

Devrim Berk-Dr.Halil Arslan-Kağan Candan

Başa dön