Kimler Katılmalı?

Denetim ve Değerleme Şirketleri, Yatırım Bankaları , Birleşme-Satınalma Yöneticileri, Şirket Yöneticileri, Aracı Kurum Portföy Yöneticileri, İş Geliştirme Yöneticileri, Aracı Kurum Yönetici ve Analistleri, Yatırımcı Yöneticileri, Özel Bankalar Analistleri, Araştırma Analistleri, Fon Yöneticileri, Yatırım Danışmanları, Hazine Çalışanları , Kurumsal Yönetişimciler, Kredi Analistleri, Mali Müşavirler ve Due Diligence Hukuk Danışmanları, Marka ve Patent sektöründe çalışanlar

Eğitimin Amacı

Marka değerleme süreçlerinde yöntemsel ve analitik değerleme kavramlarıyla şirket değerinin belirlenmesi yöntemlerinin öğretileceği bu eğitim seminerinde, piyasa bazlı ve klasik bazlı değerleme modelleri anlatılacak olup tüm uygulamalar piyasada gerçekleştirdiğimiz fiili projelerden oluşmaktadır. Eğitimin sonunda katılımcılar marka değerleme yöntemlerinin mantığını ve uygulamalarını anlamış olacaklardır.

Program İçeriği

 1. Marka Değerleme: Temel Kavramlar
  1. Değer Kavramları
  2. Değeri Oluşturan Unsurlar: Değer Sürücüleri
   • Kar – Nakit Akışı
   • Büyüme
   • Risk
   • İskonto Oran
 2. Marka Değerleme Yöntemleri
  1. Klasik Yaklaşımlar
   • Fiyat Primi Yaklaşımı
   • Maliyet Yaklaşımı
   • Royaltilerden Kurtulma Yaklaşımı
  2. Piyasa Bazlı Yaklaşım
   • Interbrand Yaklaşımı
   • Damadoran Yaklaşımı
   • Brand Yaklaşımı
 3. Gelecekteki Nakit Akışlarının Belirlenmesi: Finansal Tahmin ve Proforma Finansal Tablolar
  1. İndirgeme (İskonto) Oranının Belirlenmesi
   1. Risk ve Getiri İlişkisi
   2. Risk Primi
    • Belirlilik Koşullarında Değerleme
    • Belirsizlik Koşullarında Değerleme
     • w Riske Göre Düzeltilmiş Bugünkü Değer Yöntemi (APV Method)
  2. Nakit Akışlarının Riske Göre Düzeltilmesi
  3. İskonto Oranının Riske Göre Düzeltilmesi
   1. Finansman Kaynakları ve Maliyetleri
    • Borç Maliyeti
    • Özsermaye Maliyeti
    • İskonto Oranı=Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC)
 4. Örnek Olaylarla Şirket Değerleme Analizleri

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitmen: Dr. Halil Arslan

Başa dön