Eğitimin Amacı

Bu eğitimimiz şirketlerin finansal olarak analiz edilmesine, iş planlarının hazırlanmasına, marka ve piyasa değerlerinin tespit edilmesine, halka arz ya da birleşme ve satın almalara hazırlanılmasına, alternatif yatırım kararlarında karar alma mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
Mali tablo analizi, şirketler için finansal rasyo ve iflas modellemeleri, alternatif yatırımların finansal fizibilitesi, yatırımların geri dönüş süresi, iç verim oranı ve net bugünkü değer hesaplanmasının kavranması ilk günün temel amaçları arasındadır.
İkinci bölümde şirketlerin halka açılmalarında, başka şirketler ile birleşmelerinde, şirketlerin stratejik ve finansal ortak temininde ya da hisse senetlerinin satışında hem teoride hem de uygulamada şirket ve marka değerinin tespit edilmesi, şirketlerin bütçe raporlaması ve strateji departmanı ile çalışarak gelecek 5 yıllık iş planının hazırlanması, şirketlerin sermaye piyasalarından alternatif fon kaynaklarına erişme yöntemlerinin kavranması ise ikinci günün amaçları arasında yer almaktadır.

Kimler Katılmalı?

Eğitim programı şirketlerin Finans, Hisse Analisti, Kredi ve Proje Finansmanı, Aracı Kurum Çalışanları, Birleşme ve Satın alma Departmanları, Kurumsal Finansman, Strateji ve İş Geliştirme, Finansal Kontrolör, Hazine ve Bütçe, Raporlama departmanlarında çalışan profesyoneller, finans doktorası yapan, CFA sınavlarına hazırlanan profesyoneller ve öğrencilere hitap etmektedir.

Program İçeriği

Birinci Gün/09:30-17:30

 • Giriş; Neden Finansal Modelleme, nerede ve kimler tarafından kullanılır?
 • Temel Muhasebe İlkeleri
 • Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akışlarının Kısa Tanımı
 • Temel Mizan Kalemleri ve Mizan Okuma
 • Mali Tablo Analiz Örnekleri
 • Karşılaştırmalı, Dikey, Trend ve Oran Analizleri
 • Geleneksel Finansal Rasyolar
 • Du-Pont ve İflas Skorları Analizi
 • Finansal Performans Değerlemede Güncel Yaklaşımlar: Kritik Finansal Performans Göstergeleri (Key Financial Performance Indicators KFPI)
 • Kar Doğru Bir Performans Ölçütü Olabilir mi?
 • Öz Sermaye Karlılığı (ROE) ve Yatırımların (Aktif) Karlılığı (ROA)
 • DuPont Analizi
 • EBIT ve EBITDA
 • Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added EVA)
 • Projeksiyon’a Giriş; Amacı ve Kullanıcıları
 • Gelir Tablosu ve Bilançonun Projeksiyonu
 • Nakit Akış Projeksiyonu
 • Yatırım Fizibilitesi, Geri Dönüş Süresi ve İç Verim Oranı
 • Alternatif Yatırımların Karşılaştırılması ve Uygulamalı Örnekler
 • Gerçek Uygulamalarla Finansal Analiz ve Yatırım Analizi

İkinci Gün/09:30-17:30

 • Şirket Değeri ve Piyasa Değeri
 • Firma Değerleme: Temel Kavramlar
 • Firma Değerleme Yöntemleri
 • Nakit Akımlarının Belirlenmesi
 • Özsermaye’ye olan Nakit Akımları
 • Firma’ya olan Serbest Nakit Akımları
 • Nakit Akım Tahminlerinin Tahmini Süresi
 • CAPM’in Tanımı
 • Uç Değer Büyüme Oranı ve AOSM’nin Tespiti
 • Beta ve Alfa’nın Tespiti
 • Kontrol Primi ve Likidite İskontosu
 • Sermaye Piyasası Risk Priminin Tespiti
 • Değerleme Duyarlılık Analizi
 • Uygulamalı Gerçek Örnek
 • Piyasa Çarpanlarının Tanımı
 • Çarpan Analizi’nin Tanımı
 • Cari, Tarihi ve Beklenti Çarpanlarına Göre Fiyatlama
 • Gerçek Uygulama ile Şirket Değerlemesi

Eğitim Süresi: 2 gün

Eğitmen: Dr. Halil Arslan

Başa dön