Hareket, Empati ve Farkındalık Atölyesi

Hareket, Empati ve Farkındalık Atölyesi; insanların, kendi hızlı hayat döngüleri içinde kaçırdıkları birçok “an”ı katılımcıya yakalatmayı amaçlar. Bütünün içindeki ayrıntıları görebilmeyi, bir konuya derinlemesine inebilmeyi ve dikkat seviyesini yükseltebilmeyi hedefler.

Tüm dünyada kabul görmüş olan Stanislavski, Morris, Meyerhold ve Grotowski’nin “beden-oyun-farkındaklık-algı” tekniklerinden kolajlanarak uygulanan olan atölye çalışmaları; kişinin kendini, karşısındakini, zamanı, mekânı ve olayları daha ayrıntılı ve daha dikkatli bir süzgeçten geçirmesine odaklanır. Böylece; kendine, çevresine ve doğaya, daha fazla değer veren, kendindeki ve çevresindeki ihtiyaçları fark eden, ayrıntıları kaçırmayan olgun ve modern bireyler elde edilmeye çalışılır.

Atölyenin Süresi: 4 hafta, haftada bir gün, günde 2 saat

Başa dön