Hikayemiz

İyi eğitim kurumlarından mezun olup uzun yıllar sermaye piyasalarında çalışıp tecrübe kazanmış iş insanları olarak sektör çalışanlarına, genç profesyonellere tecrübelerimizi aktarmak üzere bir araya geldik.

Eğitmenlerimiz

Devrim Berk, 2003 Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İngilizce İşletme Bölümü mezunudur. Koçbank A.Ş.’de Management Trainee olarak başladığı kariyerine Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Deutsche Bank A.Ş. ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’de devam etti. Hazine Operasyonları, Yatırım Bankacılığı, Sermaye Piyasaları ve Temel Bankacılık Operasyonları gibi bölümlerde yönetici olarak görev aldı. TBB Hakem Heyeti ve BİST Disiplin Komitesi Yedek Üyeliği yaptı. Globit Global Bilişim Sistemleri A.Ş.’de Hazine  BT İş Analisti ve Danışman olarak görev yaptı.  SPK Düzey 3 , Türev, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme lisanslarına sahiptir. Marmara Üniversitesi Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans yapmaktadır.

Mehmet Işıklar, 1996 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü mezunudur. Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Dış Işlemler Müdürlüğünde başlayan kariyeri 1997 yılında T.Halk Bankası Management Trainee programı sonrasında T.Halk Bankasının ilk Kambiyo Uzmanları arasında yer almıştır. 2000-10 yılları arası Demirbank A.Ş ve HSBC Bank A.Ş de Dış Ticaret Operasyonlarında çalışmış, 2010-17 yılları arasında HSBC Bank A.Ş ve Akbank T.A.Ş de Dış Ticaret Yöneticisi olarak Dış Ticaret Ürünleri Satış ve Eğitimleri konusunda çalışmıştır ve Dış ticaret firmalarına bankalar bünyesinde danışmanlık yapmıştır. 2017-18 yıllarında Aktif Yatırım Bankası A.Ş de Hazine Operasyonları ve Dış Ticaret Operasyonlarından sorumlu olarak çalışmıştır. Aktif olarak , dış ticaret firmalarına eğitim ve danışmanlık vermektedir.

  Nurşen Karasu, 2002 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 2003 yılında Koçbank A.Ş.’de Management Trainee olarak başladığı bankacılık hayatına ING Bank A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’de devam etti. Teftiş Kurulu, Uyum, Hazine Global Piyasalar gibi bölümlerde yönetici olarak görev aldı. Bahçeşehir Üniversitesi Sermaye Piyasaları ve Finans Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. SPK Düzey 3 ve Türev lisans belgelerine sahiptir. Halen TOBB Üniversitesi’nde Ekonomiye Giriş dersleri vermektedir.

 

Dr. İlknur Üner, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Maliye Teorisi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini, 2013 yılında T.C. Kadir Has Üniversitesi Finans Bankacılık Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Kariyerine Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de başladı. Sonrasında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve Aktifbank Yatırım Bankası A.Ş.’de devam etti. Hazine Sermaye Piyasaları, Hazine Ön Ofis ve Portföy Saklama gibi bölümlerde yöneticilik yaptı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Finansal Okuryazarlık Derneği (FODER) ve Finansal Planlama Derneği (FPD) ile çeşitli projelere katıldı. SPK Düzey 3, Türev ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.

 

 Kemal Balta, 1996 Ankara Ünv. Ziraat Fakültesi mezunudur. Ziraat Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Müdürlüğü’nde hisse senedi dealerı olarak başladığı kariyerine İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı bölümünde yönetici olarak devam etti. Son olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Uluslararası Sermaye Piyasaları Bölümünde direktör olarak görev yaptı. SPK Düzey 3 ve Türev lisans belgelerine sahiptir. Euromoney/London FX-Money Market ve Saxobank/Kopenhag futures markets advance level sertifikalarına sahiptir.

 

 Berna Sema Yiğit Sevindi, Anadolu Üniversitesi’nde İşletme Bölümü ve Muhasebe Bölümü mezunudur. Kariyerine Denizbank A.Ş.’de başladı. Sonrasında Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de birim yöneticisi olarak devam etti. Banka , aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin kuruluşu,  işleyişi ve fon operasyonlarını  alanında uzmanlaştı. Halen 24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.’de direktör olarak çalışmaktadır. SPK Düzey 3 ve Türev lisans belgelerine sahiptir. Ayrıca, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Muhasebe Uygulamaları isimli bir de kitap çıkarmıştır.

 

 Ferhat Kaluç, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gayrimenkul Değerleme ve Finansman Bölümünde “Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Fonları” konulu proje çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Yatırım Fonları uzmanı olarak başladı, Yapı Kredi Bankası A.Ş.’de Yatırım Fonları Yöneticisi olarak görev yaptı. Bir faizsiz portföy yönetim şirketinin kuruluşunda ve fon kurulu üyeliği görevlerinde yer alan Ferhat Kaluç, halen özel bir bankada Yatırım Fonları Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisans belgesine sahiptir.

Yetkin Eğitmenler

Alanında yetkin ve sermaye piyasalarında tecrübeli eğitmenler.

Hedef Odaklı Eğitim

Amacımız kişilere ve kurumlara özel tasarlanan eğitimlerle sizi hedefinize ulaştırmaktır.

Esnek Eğitim Programları

Talebe göre esnek eğitim programlarıyla zamana ve içeriğe birlikte karar veriyoruz.