Programın Amacı

Programın amacı, gayrimenkul yatırım fonlarının güncel mevzuat bilgilerini aktarmak, teorik ve uygulamalı eğitimlerle gayrimenkul yatırım fonları konusunda donanımlı birer profesyonel olarak sektöre hazırlamaktır.

Kimler Katılmalı?

Programımıza gayrimenkul yatırım fonlarının değerlemesini yapan finans sektörü çalışanları, fon yazılım şirketi çalışanları, portföy saklama birimi çalışanları, fon hizmet birimi çalışanları, gayrimenkul yatırım fonlarına ilgi duyanlar ve gyflerle ilgili alanlarda çalışmak isteyen üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar.

Eğitim Tarihi ve Süresi

16-17-23 Ocak 2021-Toplam 8 Saat-Eğitim Saati:10:30

Başarı Kriteri

Eğitim sonunda katılımcılara online sınav yapılacak olup geçerli notun üzerinde puan alan katılımcılar başarılı olarak katılım sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Program

 1. Gayrimenkul Yatırım Fonları Mevzuatı
  1. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği İlişkin Notlar
 2. Gayrimenkul Yatırım Fonu Hizmet Birimi
  1. Yatırım Fonu Kuruluşu
  2. Fonun İhracı
  3. Fon Portföyü ve İşlem Esasları
  4. Fon Değerleme
 3. Gayrimenkul Yatırım Fonları Portföy Saklama Faaliyeti
  1. Mevzuat
  2. Portföy Saklayıcısının Görevleri
  3. Portföy saklayıcısının Yapısı ve Çalışanların Nitelikleri
 4. Gayrimenkul Yatırım Fonu Muhasebesi
 5. Gayrimenkul Yatırım Fonlarının Avantajları
 6. Sınav

Başa dön