Kimler Katılmalı?

Şirketlerin finansla ilgili olmayan bölümlerinde çalışıp, finansal tabloları anlamak, finans terminolojisi hakkında fikir sahibi olmak ve gelecekteki kariyerleri için mutlaka finans hakkında bilgi sahibi olmak gerektiğini bilen yöneticiler.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimimizde amaç, temel finansal konularının anlaşılabilmesini ve yorum yapabiliyor olmayı sağlamaktır. Bu güne kadar gizemli olan finans terminolojisini ve finansal tabloları anlama ve yorumlamanın aslında hiç de zor olmadığı, her şeyin bir mantığının olduğunu öğretilecektir.

Program İçeriği

 1. TEMEL BİLGİLER
  1. Genel Finans Terminolojisi
   1. Finansal tablolarda geçen temel terimler
   2. Finansal piyasalarda bulunan temel ürünler
   3. Faiz ve kur ile ilgili temel tanımlar
  2. Temel Muhasebe Prensipleri
   1. Süreklilik
   2. Dönemsellik
   3. Parayla ölçme
   4. Maliyet Esası
   5. Tarafsızlık ve belgelendirme
   6. Tutarlılık
   7. Tam açıklama
   8. İhtiyatlılık
   9. Önemlilik
   10. Özün önceliği
   11. Sosyal sorumluluk
   12. Kişilik
  3. Finansal Tablolar ve Anlamları
   1. Bilanço
   2. Gelir Tablosu
   3. Nakit Akım Tablosu
 2. FİNANSAL TABLOLARI ANLAMA
  1. Bilanço nedir? Bilanço kalemleri nelerdir? Borç-alacak kayıtlarının işleme mantığı neye dayanır? Bilanço neden önemlidir? Nasıl okunur ve yorumlanır?
   1. Aktif ve pasiflerin kendi içlerindeki kırılımları
   2. Vadelerine göre ayrımları
   3. Aktif ve pasiflerin çalışma mantığı
   4. Sermaye/borç dengesi
  2. Gelir tablosu nedir? Nelerden oluşur? Nasıl okunmalı ve yorumlanmalıdır?
   1. EBITDA, EBIT Kavramları
   2. Farklı Kar Gösterimleri
   3. Rasyo Analizi
   4. Amortisman Etkisi
   5. Gider Kontrolünün Önemi
  3. Nakit akımı tablosu nelerden oluşur? Ne ifade eder?
   1. Nakitin Şirket İçin Önemi
   2. İşletme Sermayesi Yönetiminin Nakite Etkisi
 3. TABLOLARIN GİZLEDİKLERİ
  1. Sermaye ve işletme sermayesi arasındaki fark nedir?
  2. İşletme sermayesi kalemleri nelerdir? Nasıl yönetilir?
   1. DSO,DIO ve DPO hesaplamaları, stok alacak ve ticari borçların yönetimi, optimizasyon araçları
  3. Nakit ve kar arasında ilişki var mıdır?
  4. Şirketin hangi aktivitesi, finansal tabloların neresini etkiler?
   1. Satış ve iskontolar
   2. Maliyetler
   3. Sabit kıymet ve giderin farkı
 4. FİNANSAL RASYOLAR
  1. Rasyoları kullanarak, şirketin operasyonlarını nasıl anlayabiliriz?
   1. Likidite Rasyoları
    1. Cari Oran
    2. Asit Test Oranı (Çabuk Rasyo)
    3. Net İşletme Sermayesi
    4. Nakit Oran
   2. Karlılık Rasyoları
    1. ROI
    2. ROA
   3. Borç Rasyoları
    1. Borçluluk Oranı
    2. Borç-Sermaye Oranı
 5. BÜTÇE
  1. Bütçe nedir, neden önemlidir, şirket yapısına göre nasıl şekillendirilir?
   1. Bütçenin, şirket stratejisi ile ilişkilendirilmesi, şirket hedeflerinin bütçeye yansıması, bütçe süreci hakkında genel bilgi
  2. Bütçe nasıl takip edilir?
   1. Bütçe aracılığı ile, şirketin hedefleri doğrultusunda gidip gitmediğinin takip edilebilirliği
 6. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ
  1. Şirketlerin hangi finansal riskleri vardır?
   1. FX
   2. Faiz
   3. Likidite
   4. Kredi
  2. Finansal riskler nasıl ölçülür?
   1. Döviz pozisyonu
   2. Kredi-Tahsilat-Mevduat vade uyumsuzluklarının belirlenmesi
   3. Nakit projeksiyonu
   4. Teminatsız alacakların belirlenmesi
  3. Finansal risklerden korunma yöntemleri nelerdir?
   1. Hedging metodları (FX ve faiz)
   2. Teminatlar (Kredi riski)
 7. TEMEL FİNANSAL MATEMATİK
  1. Basit ve bileşik faiz hesaplamaları
  2. NPV ve IRR kullanımı ve hesaplaması
 8. PRATİK ÇALIŞMA
  • Tüm anlatılan konularla ilgili, gerçek bir şirket üzerinden yapılacak gerçek hayata uygun case study.

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitmen: Dr. Halil Arslan

Başa dön