Eğitimin Amacı

Bu eğitimimizin amacı katılımcılara işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi sürecindeki temel bilgileri aktarmak, bu konulardaki bilgi ve becerilerini artırmak, aynı zamanda işletmenin geçen çalışma dönemi performansı ile karşılaştırma yapabilmelerini ve yeni çalışma dönemi için planlama yapabilmelerine yardımcı olmaktır.

Kimler Katılmalı?

Özellikle finansal performans değerleme ve finansal analiz konularında bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları ve çalışanlar.

Program İçeriği

 • Temel Muhasebe İlkeleri
 • Temel Finansal Tablolar
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
 • Finansal Tabloların Temel Özellikleri
 • Finansal Analiz: Finansal Tablo Analizleri
  • Dikey Analiz
  • Yatay Analiz (Trend Analizi)
  • Oran Analizi
   • Likidite Analizi
   • Karlılık Analizi
   • Faaliyet Etkinlik Analizi
   • Finansal Yapı Analizi
   • Büyüme Analizi
 • Finansal Tablo Analiz Bilgilerinin Yönetim Karar Süreçlerinde Kullanımı
  • Cari Performansın Değerlendirilmesi
  • Finansal Planlama
 • Finansal Performans Değerlemede Güncel Yaklaşımlar: Kritik Finansal Performans Göstergeleri (Key Financial Performance Indicators KFPI)
 • Kar Doğru Bir Performans Ölçütü Olabilir mi?
 • Öz Sermaye Karlılığı (ROE) ve Yatırımların (Aktif) Karlılığı (ROA)
 • DuPont Analizi
 • EBIT ve EBITDA
 • Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added EVA)

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitmen: Dr. Halil Arslan

Başa dön