Eğitimin Amacı

Bu eğitimimiz şirketlerin finansal olarak analiz edilmesine, iş planlarının hazırlanmasına, marka ve piyasa değerlerinin tespitine, halka arz ya da birleşme ve satın almalara hazırlanılmasına, alternatif yatırım kararlarında karar alma mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Mali tablo analizi, şirketler için finansal rasyo ve iflas modellemeleri, alternatif yatırımların finansal fizibilitesi, yatırımların geri dönüş süresi, iç verim oranı ve net bugünkü değerin hesaplamalarının kavranması ilk günün temel amaçları arasındadır. İkinci bölümde ise şirketlerin halka açılmalarında, başka şirketler ile birleşmelerinde, şirketlerin stratejik ve finansal ortak temininde ya da hisse senetlerinin satışında hem teoride hem de uygulamada şirket ve marka değerinin tespit edilmesi, şirketlerin bütçe raporlaması ve strateji departmanı ile çalışarak gelecek 5 yıllık iş planının hazırlanması, şirketlerin sermaye piyasalarından alternatif fon kaynaklarına erişme yöntemlerinin kavranması konuları işlenecektir.

Kimler Katılmalı?

Eğitim programımız şirketlerin Finans, Hisse Analisti, Kredi ve Proje Finansmanı, Aracı Kurum Çalışanları, Birleşme ve Satın alma Departmanları, Kurumsal Finansman, Strateji ve İş Geliştirme, Finansal Kontrolör, Hazine, Bütçe ve Raporlama departmanlarında çalışan profesyoneller, Finans Doktorası yapan, CFA sınavlarına hazırlanan profesyoneller ve öğrencilere hitap etmektedir.

Eğitim Programı

1. Gün 09:30-17:30

 • Giriş; Neden finansal modelleme? Nerede ve kimler tarafından kullanılır?
 • Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akışlarının Kısa Tanımı
 • Mali Tablo Analiz Örnekleri
 • Karşılaştırmalı, Dikey, Trend ve Oran Analizleri
 • Geleneksel Finansal Rasyolar
 • Du-Pont ve İflas Skorları Analizi
 • Projeksiyona Giriş; Amacı ve Kullanıcıları
 • Geçmiş Performans Analizi
 • Gelir ve Gider Kalemlerindeki Temel Faktörlerin İncelenmesi
 • Tek Seferlik Gelir ve Giderleri Tespiti
 • Gelir Tablosu ve Bilançonun Projeksiyonu
 • Nakit Akış Projeksiyonu
 • Yatırım Fizibilitesi, Geri Dönüş Süresi ve İç Verim Oranı
 • Alternatif Yatırımların Karşılaştırılması ve Uygulamalı Örnekler

2. Gün 09:30-16:30

 • Şirket Değeri ve Piyasa Değeri
 • Nakit Akımlarının Belirlenmesi
 • Özsermayeye Olan Nakit Akımları
 • Firmaya Olan Serbest Nakit Akımları
 • Nakit Akım Tahminlerinin Tahmini Süresi
 • CAPM’in Tanımı
 • Uç Değer Büyüme Oranı ve AOSM’nin Tespiti
 • Beta ve Alfa’nın Tespiti
 • Kontrol Primi ve Likidite İskontosu
 • Sermaye Piyasası Risk Priminin Tespiti
 • Değerleme Duyarlılık Analizi
 • Uygulamalı Gerçek Örnek

Eğitmen: Dr. Halil Arslan

Eğitim Süresi: 2 gün

Başa dön