Eğitime Kimler Katılmalı

Basit bir anlatımla temel finans bilgilerinin anlatılacağı eğitimimize işletmelerde görev yapan muhasebe, finans ve finans kökenli olmayan kişiler ile finans yönetimi konusunda bilgilerini geliştirmek isteyen diğer yöneticiler, yönetici adayları ve üniversite öğrencileri.

Eğitimin Amacı

Yöneticilerin etkin ve doğru kararlar vermeleri ve bu sayede işletmelerin amaç ve hedeflerine etkin ve verimli bir şekilde ulaşmaları için “finansal birikim ve yetkinlikler” yöneticiler için son derece önemli gereksinimlerdir. Bu nedenle, yönetici, yönetici adayları ve yönetsel faaliyetleri icra eden tüm çalışanların sahip oldukları finans birikimi ve yetkinlikleri işletmeler açısından doğru kararlar almalarını sağlamakta, yönetsel etkinlik ve başarılarını artırmakta, böylelikle onların iş hayatında ön plana çıkarmalarını sağlamaktadır.

Bu eğitimin amacı, işletmelerde çalışan yönetici, yönetici adayları ve yönetsel faaliyetleri icra eden tüm çalışanların finansal yönetim konularında birikimlerini, yetkinliklerini geliştirmek ve finansal bakış açısı kazandırmaktır. Bu amaçla eğitimde katılımcıların iş hayatında karşılaşabilecekleri finansal boyutu olan problemlerin çözümünde kullanabilecekleri etkin çözüm yöntemleri aktarılacaktır. Eğitimde teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik sorunları içeren örnek olaylardan da yararlanılacaktır.

Program İçeriği

 • Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri
  • Muhasebe Sistemi ve Uygulama Temelleri
  • Hesap Sınıflandırmaları ve İşleyiş
  • Ticari Şirket Yapıları/Tanımlamaları
  • Mali Piyasalar ve İşleyiş
 • Temel Finans/Muhasebe Anlamı
  • Temel Finansal Kavramların Önemi
  • Satış / Pazarlama ve Finansal Tablolar
  • Karar Almada Yöneticinin Finansal Dayanakları
 • Başlıca Finansal Tablolar
  • Finansal Tabloların Anlamı
  • Bilanço – Nedir neleri ifade eder
  • Gelir Tablosu
 • Finansal Tabloların Temel Özellikleri
 • Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi
  • Dikey Analiz
  • Yatay Analiz
  • Oran Analizi
 • Finansal Tablo Analiz Bilgilerinin Yönetim Karar Süreçlerinde Kullanımı
  • Cari Performansın Değerlendirilmesi
 • Bütçe ve Maliyet
  • Birimler İçin Bütçenin Önemi
  • Bütçe Teknikleri / Basit Bir Uygulama
  • Maliyet/Bütçe İlişkisi
 • Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları
  • Basit ve Bileşik Faiz
  • Zaman Değeri Kavramları
 • Genel Değerlendirme

Eğitimin Süresi: 1 Gün

Eğitmen: Dr. Halil Arslan

Başa dön