Film Okumaları

Atölyenin İçeriği: Bir filmi, sıradan bir seyircinin ötesinde anlamayı, algılamayı ve farklı bakış açılarıyla yeniden yorumlamayı amaçlar. Filmlerin felsefi, sosyolojik, psikolojik açılımları ve sanatsal çözümlemeleri üzerinde çalışılır. Söz konusu atölye, sadece filmlere değil, filmler aracılığıyla yaşadığımız hayat üzerine de farklı bakış açıları sunmayı hedefler.

Çalışma Yöntemi: Önce, sinematografik anlamda, tüm dünyada rüştünü ispatlamış bir film izlenir. Ardından filmin çözümlemesinin yapılacağı kuram hakkında bilgi aktarılır (Yapısalcılık, göstergebilim, yapı-söküm, Brecht estetiği vs). Sonrasında ise izlenilen film, aktarılan kuram ile çözümlenir, yorumlanır ve yaşamla ilişkisi sorgulanır.

Atölyenin Süresi: Her film okuması, bağımsız bir çalışmadır. Her atölye 1 gün, 2 saattir. (Film, atölye içerisinde izlenirse film süresi +2 saattir.)

Başa dön