Eğitimin Amacı

Eğitimimizin temel amacı finansal değerleme tekniklerini kullanma yeteneğinizin geliştirilerek kurumunuzun karşılaşacağı finansal fırsatların değerlendirilmesi, tanınması ve firma değeri artırıcı kararlar verilmesinin sağlanmasıdır.

Eğitimimizin sonunda satın alma ve devralmanın firmanızın sektördeki konumunu ve firmanızın genel başarı durumunu nasıl etkileyebileceğini öğrenecek, organik büyüme ile şirket satın alarak büyüme arasındaki dengeyi nasıl sağlanacağını öğreneceksiniz. Eğitimimizle birlikte satın alma ile büyümeyi nasıl yönetebileceğinizi anlayacak, şirket satın almadaki başarınızı etkileyecek unsuların neler olduğunu öğreneceksiniz.

Kimler Katılmalı?

Mali kaynakların planlaması ve kullanımında gerekli finansal bilgileri isteyen yöneticiler, bölüm sorumluları ve ekip liderleri, M&A bölüm yöneticileri, yatırım uzmanları ve due diligence ilgilileri, konsorsiyum halka arz ve değerleme uzmanları ile finans yönetmenleri ve uzmanları.

Program İçeriği

 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaların Değerlendirilmesi ve Fiyatlanması
 • Birleşme Öncesi Analiz İle Hissedarlara Birleşme Sonrası Değer Yaratılması
 • Farklı Sinerjilerin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi
 • Birleşme ve Devralma Anlaşmasının Müzakere Edilmesi
 • Birleşme ve Devralma Sonrası Entegrasyonun Yönetilmesi
 • Birleşme ve Devralmanın Finansman ve Yapılanmanın Yönetilmesi
 • Değerlemenin Temel Unsurlarının Öğrenilmesi
 • Değer Yaratıcı Unsurları ve Firmanın Bu Unsurlara Olan Duyarlılığının Belirlenmesi
 • Firma Sermaye Maliyeti Hesaplama Yöntemlerinin Öğrenilmesi
 • Şirket Değerleme Modelleri, Piyasa/İşlem Karşılaştırmaları ve İndirgenmiş Nakit Akışı Tekniklerinin Öğrenilmesi
 • Firma İncelemenin Temel Unsurlarının Öğrenilmesi (İnsan Kaynaklarının İncelenmesi)
 • Entegrasyonun Önemini ve Firma Üzerindeki Uzun Dönem Etkilerinin Ortaya Konulması
 • Birleşme ve Devralma Sonrası Entegrasyonu Etkileyen En Önemli Faktörlerin Belirlenmesi

Eğitim Süresi: 2 gün

Eğitmen: Dr. Halil Arslan

Başa dön