Altın transfer sistemi

Altın Transfer Sistemi(ATS)

Takasbank Altın Transfer Sistemi (ATS) Nedir?

Takasbank Altın Transfer Sistemi (ATS) banka müşterilerinin bankalardaki altın depo hesaplarında bulunan altın bakiyelerini bankalararası kişiden kişiye (P2P) elektronik ortamda transfer edilebilmesine imkan tanıyan bir transfer sistemidir. Bu sistemde Takasbank platform işleticisi, Bankalar sistem katılımcısı (üye), Borsa İstanbul da altın saklayıcısı konumundadır.

Altın Transfer Sistemi (ATS) Nasıl İşlemektedir ?

Altın transfer sistemine üye olan bankaların müşterileri yine sisteme üye olan diğer bankalardaki kendi veya başkası adına açılan altın depo hesaplarına 1 gramdan başlamak üzere üst sınır olmaksızın altın transfer işlemlerini bankalar aracılığıyla yapacaktır.

ATS’ye üye Bankalar müşterilerinin altın transfer talimatlarını yerine getirebilmek için öncelikle Borsa İstanbul saklama kasalarında %100 fiziki karşılığı olacak şekilde altın bulundurmak zorundadır. Borsa İstanbul tarafından bankaların talimatı ile fiziki altın külçeleri Takasbank altın havuz hesabına ilgili banka adına yatırıldığı andan itibaren ATS devreye girmektedir.

Takasbank Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen yerli ve milli bir yazılım ve sistem ekranları sayesinde Bankalar gerek kendi arayüzlerini gerekse Takasbank üye ekranlarını kullanarak müşterilerinin altn transfer talimatlarını elektronik olarak yerine getirebilmektedir.

Altın Transfer Sistemi’nin (ATS) İşleyiş Kuralları Nelerdir ?

  • Altın transfer sisteminin (ATS) ilk ve en önemli özelliği % 100 fiziki karşılığı bulunan altına dayalı olmasıdır.
  • ATS üyelik başvurusu Takasbank tarafından kabul edilen Banka Borsa İstanbul’da Takasbank adına açılan altın hesabına fiziken altın transfer etmesi gerekir. (Banka, Borsa İstanbul Kıymetli Maden ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMTP) üyesi olmalı, üye değil ise Borsa İstanbul ile altın saklama sözleşmesi imzalamalıdır.)
  • Sisteme üye bankada altın depo hesabı olan gerçek veya tüzel kişi müşteri transfer talimatını Takasbank’a değil hesabının bulunduğu bankaya iletir. ATS 995 /1000 saflık ayarında minimum 1 gram ve katları şeklinde altının transfer yapılmasına imkan tanır.
  • Banka, müşterisinin altın transfer talimatını Takasbank tarafından işletilen altın transfer sistemi platformu üzerinden kendi web ekranlarını veya üye ekranını kullanarak gerçekleştirir. (Üye banka müşterisine çeşitli işlem kanalları (internet bankacılığı, mobil uygulama, ATM v.b) sunmakta serbesttir.)
  • Takasbank bu hizmeti üyelerine uygulama usul ve esasları prosedüründe belirtilen işlem saati, birimi ve valör kurallarına göre sunar. 
  • Üye bankanın hesabında transfere konu altın miktarı kadar fiziki altın bakiyesi mevcut değil ise müşteri talimatları beklemeye alınır. Valör tarihinde bakiye yetersizliği nedeniyle bekleyen işlemler saat 16:00’da sistem tarafından otomatik iptal edilir. İleri tarihli işlem talimatı verilmesi mümkündür.
  • Takasbank platform işletim ve sürdürme maliyetini karşılamak amacıyla üye bankalardan tahsil edilmek üzere en iyi gayret esası çerçevesinde bazı ücret ve komisyon tarifesi belirleyebilir. Bankalar da kendi ücret ve komisyon tarifesini müşterilerine ilan eder. (Konu, BDDK’nın finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilir.)

Kaynak: https://www.takasbank.com.tr/tr/hizmetler/verilen-hizmetler-1/altin-transfer-sistemi-hizmetleri

 

Başa dön
WhatsApp chat